Historie SDŽ

Historie občanského sdružení SDŽ o.s. se začala psát léta páně 2001 při oslavách 160 let Severní dráhy císaře Ferdinanda, kdy se v centru dění, Přerově vystavovala velká spousta železniční techniky, počínaje parními lokomotivami a tehdy nejmodernější podbíječkou konče. Účastníkem těchto oslav byl i pan Sič se svými modely, tedy lokomotivami 310.017 a 275.021. Vinou omylu však byly tyto exponáty odeslány spolu se služebním vozem do Olomouce. Když se povedlo vůz dostat zpět do Přerova, bylo potřeba smontovat koleje a začít jezdit. Toho se ujali naši dva zakládající členové a spolu s panem Sičem po oba dva dny zajišťovali provoz zahradní železnice. Tehdy se zrodila myšlenka panu Sičovi pomáhat a účastnit se spolu s ním a mašinkami různorodých akcí. Tak se také stalo, a ke dvěma těmto lidem se postupem času přidali další železniční nadšenci až se jejich počet ustálil na současných devíti lidech.

SDŽ na Vychylovce
310 017 a 275 021 v Bratislavě

Postupem času se začalo naše sdružení rozvíjet, a tedy již nebylo možno praktikovat dosavadní zaběhlý systém, kdy jsme se akcí účastnili za stravu a nocleh. Dali jsme naší organizaci oficiální punc, a to občanského sdružení - neziskové organizace, vzniklé v lednu 2008.

Dnes jsme sehraný tým lidí, kteří se starají o koleje, lokomotivu, vozy a technické zázemí k provozu.
Tak jako všude jinde je pro nás mnohdy náročná práce okolo modelů zábavou, kterou děláme s láskou, obětavostí a nadšením.

Aktuálně

ATAS elektromotry Náchod a.s.
Firma ATAS ELEKTROMOTRY nám poskytla sponzorský dar ve formě elektromotoru pro lokomotivu T211.


Foto

© 2008 - 2019 Sičova drobná železnice, z.s.