310.017 „Maruška”

Historie této lokomotivy sahá do sedmdesátých let minulého století, kdy se nápad zrealizovat funkční parní lokomotivu stal skutečností. Po dvouletém úsilí mohl pan Jiří Sič představit „světu” svou lokomotivu.

Od té doby lokomotiva prošla mnohými úpravami až do dnešní podoby, postupně byli dodělávány různé doplňky, které lokomotivu jen zkrášlovaly, avšak s nárůstem provozu, bylo nutné zasáhnout větším způsobem a to výměnou kotle.


 Technické údaje naší a skutečné lokomotivy 
Naše 310.017 Skutečná 310.0
Rozchod 184 mm 1435 mm
Délka přes nárazníky 956 mm 7980/7927 mm
Uspořádání pojezdu C C
Průměr hnacích dvojkolí 114 mm 930 mm
Hmotnost 65 kg 30 600 kg
Počet parních válců 2 2
Průměr parních válců 38 mm 345 mm
Počet trubek 20 99
Tlak páry v kotli 2-4 bar 11 bar
Typ rozovdu Allan-Trick Allan-Trick
Přibližný výkon 0,5 kW 230 kW

Typový výkres použit ze stránek encyklopedie parních lokomotiv, děkuji za souhlas k použití Otovi Pavláskovi, který tyto stránky vytváří.


Aktuálně

Viz spodní část titulní stránky.


Foto

© 2008 - 2019 Sičova drobná železnice, z.s.